Ασφαλιστικά μέτρα Greenhill κατά Ολλανδών: Αποκαλύφθηκε κρυφή συμφωνία για άλωση και διάλυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Την κρυφή συμφωνία των ολλανδών της Reggeborgh με τους εγχώριους συνεργάτες της για άλωση και στη συνέχεια διάλυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποκαλύπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Greenhill των εφοπλιστών Δ. Μπάκο και Γ. Καϋμενάκη.

Σύμφωνα με την αίτηση ασφαλιστικών που κατατέθηκε στα δικαστήρια και εκτιμάται ότι θα εκδικαστεί το προσεχές δίμηνο, η Reggeborgh σε συνεργασία με συνεργαζόμενους μετόχους απέκτησαν παράνομα τον έλεγχο της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Πέτυχαν τον στόχο αυτό, σύμφωνα με την αγωγή επειδή υποσχέθηκαν διανομή «των ασημικών» του ομίλου και ήδη έχουν δρομολογήσει σχετικές διαδικασίες καθώς υπάρχει γραπτή συμφωνία της Reggeborgh με τον Λεωνίδα Μπόμπολα στον οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η θυγατρική Ηλέκτρωρ. Στην αίτηση εκτός από τον Λ. Μπόμπολα, γίνεται αναφορά κασι σε άλλους «συνεργαζόμενους» μετόχους όπως οι Άγγελος Γιόκαρης και Χρήστος Παναγιωτόπουλος που έχει τοποθετηθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΚΤΩΡ αλλά και μικρή κυπριακή τράπεζα λιβανέζικων συμφερόντων, η «Astrobank Public Company Limited».

Συγκεκριμένα ζητείται η ακύρωση των απόφασεων της Γενικής Συνέλευσης μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27.1.2021 καθώς και οι μετέπειτα αποφάσεις του ΔΣ που εκλέχθηκε από την συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

Παρουσιάζονται με συγκεκριμένα στοιχεία τα περιστατικά που δικαιολογούν την ακύρωση της γενικής συνέλευσης. Συγκεκριμένα στο πολυσέλιδο κείμενο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• Η Reggeborgh προχώρησε σε παράνομη συγκέντρωση επιχειρήσεων χωρίς να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως είχε υποχρέωση. Σύμφωνα με τον νόμο η μη γνωστοποίηση επισείει τεράστιες κυρώσεις.
• Η συγκέντρωση αφορά την κατασκευαστική εταιρεία VOLKERWESSELS, την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνσιμού έχει περιγράψει με σαφήνεια την την παράνομη συγκέντρωση αλλά και την εναρμονισμένη πρακτική που προκύπτει από τον έλεγχο των κατασκευαστικών εταιρειών.
• Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του σχεδίου της, η Reggeborgh υποσχέθηκε την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ καθώς καταγγέλεται η ύπαρξει γραπτής συνφωνίας για την μεταβίβαση της θυγατρικής Ηλέκτωρ στον στον συνεργαζόμενο μέτοχο Λ. Μπόμπολα.
• Καταγγέλεται επίσης σύγκρουση συμφερόντων μελών του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και αναφέρονται ο πρόεδρος της εταιρίας Γ. Μυλωνογιάννης και ο Διευθύνων σύμβουλος Α. Ξενόφος. Συγκεκριμένα:

1. Ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας ΄΄Φορτσάκης – Διακόπουλος – Μυλωνογιάννης΄΄, η οποία έχει ορισθή με σύμβαση νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό της αναθέσεως της συμβάσεως παραχωρήσεως της Εγνατίας Οδού και με την ιδιότητα αυτή υπεστήριξε νομικώς το ΤΑΙΠΕΔ στην αντιδικία του με την εταιρία ΄΄ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.΄΄ σχετικά με το ζήτημα της παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, υπεστήριξε την μη σύννομη θέση του ΤΑΙΠΕΔ στο ζήτημα αυτό και η εταιρία του εκπροσώπησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ΤΑΙΠΕΔ, και έτσι προέβαλε και υπεστήριξε συμφέροντα αντίθετα προς αυτά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2. Ο κ. Αριστείδης Ξενόφος ήταν μέχρι τις 18.12.2020 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και με την ιδιότητά του αυτή εναντιώθηκε στο αίτημα της εταιρίας ΄΄ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.΄΄ για παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάδειξη αναδόχου συμβάσεως παραχωρήσεως της Εγνατίας οδού και μάλιστα με μη σύννομο τρόπο με αποτέλεσμα η ανωτέρω εταιρία να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να δικαιωθή. Έτσι, ο κ. Ξενόφος προέβαλε και υπεστήριξε συμφέροντα απολύτως αντίθετα προς την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και, ως εκ τούτου, η εκλογή του στο Δ.Σ. της και η εν συνεχεία εκλογή του ως Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής είναι απολύτως παράνομη.

• Το γεγονός ότι με πρόσχημα αιφνίδια υποτίθεται αποχώρηση ξένης εταιρείας από την κοινοπραξία, δεν κατατέθηκε πρόταση για συμμετοχή στην παραχώρηση της Εγνατίας που είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα που δημοπρατείται, βλάπτει καίρια τα συμφέροντα της εταιρίας αλλά και την επιβίωση της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ.
• Καταγγέλεται επίσης ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου προβλέπει σημαντική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ύψους 200 εκατ. ευρώ σημαίνει ότι οι μικρόμετοχοι καλούνται να δεχθούν απομείωση της περιουσίας τους και στη συνέχεια να καταβάλλουν νέα κεφάλαια.

Η ολλανδική εταιρία με την επωνυμία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄, αποτελεί, τον επενδυτικό βραχίονα του ολλανδικού κατασκευαστικού ομίλου ΄΄VOLKERWESSELS΄΄, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων και υποδομών, της ενεργείας, των τηλεπικοινωνιών, της αναπτύξεως ακινήτων και της διαχειρίσεως περιουσίας σε 130 χώρες, απασχολεί 17.000 υπαλλήλους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 6,5 δισ. Ευρώ.

Η συγκεκριμένη εταιρία, κατά το έτος 2020 σχεδίασε και υλοποίησε την απόκτηση του ελέγχου των δύο μεγαλυτέρων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας μας και δη του ομίλου ΄΄ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.΄΄ και του ομίλου ΄΄ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.΄΄, με προφανή σκοπό, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα την διατήρηση του ομίλου της ΄΄ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.΄΄, την διάλυση, την δήωση και την λεηλασία του Ομίλου ΄΄ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.΄΄. Τόσο η σύλληψη του εν λόγω σχεδίου όσο και η υλοποίηση αυτού έγιναν με απολύτως παράνομο και αξιόποινο τρόπο, και κατά πρόδηλη παραβίαση της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας
Στις 16.9.2020 ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ότι η εταιρία΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ απέκτησε δικαίωμα προαιρέσεως (call option) επί 26.882.023 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που ανήκουν στον μέτοχο κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,546% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της καθ’ ής. Σύμφωνα δε με όσα έχουν γίνει γνωστά περί της εν λόγω συμφωνίας προαιρέσεως, που συνήφθη μεταξύ της εν λόγω εταιρίας Reggeborgh Invest BV και του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, η εν λόγω εταιρία ανέλαβε κρυφίως την υποχρέωση έναντι αυτού να του μεταβιβάσει την θυγατρική εταιρία του εν λόγω ομίλου με την επωνυμία ΄΄ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.΄΄, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχειρίσεως αποβλήτων.
Ταυτοχρόνως, η εν λόγω εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ προήλθε μεθοδικώς και συστηματικώς σε συνεννοήσεις (α) με την εταιρία ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, η οποία κατέχει 7.784.562 κοινές ονομαστικές μετοχές της καθ’ ής με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,65% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, (β) με την εταιρία ΄΄BARCLAYS PRIVATE BANK TRUST LIMITED΄΄, η οποία κατέχει 13.159.198 κοινές ονομαστικές μετοχές, της καθ’ ής με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,14% του μετοχικού κεφαλαίου της καθ’ ής, (γ) με τον μέτοχο κ. Άγγελο Γιόκαρη, ο οποίος κατέχει 775.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της καθ’ ής με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,3617% του μετοχικού κεφαλαίου της καθ’ ής και (δ) με τον μέτοχο κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος κατέχει 1.974.200 κοινές ονομαστές της καθ’ ής με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,921351% του μετοχικού κεφαλαίου της καθ’ ής και συμφώνησε μαζί τους να συγκροτήσουν κοινό μέτωπο μετόχων στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της καθ’ ής και να επιδιώξουν να αποκτήσουν πλειοψηφία στις εν λόγω γενικές συνελεύσεις και τον έλεγχο της καθ’ ής.

Η εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ ενεργώντας από κοινού με τους μετόχους Άγγελο Γιόκαρη και Χρήστο Παναγιωτόπουλο, υπέβαλε αίτηση για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων με αιτήματα (α) την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) την ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και (δ) την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και (ε) την διενέργεια ελέγχου κατά τα τελευταία δύο (2) έτη, ήδη δε, όπως προεκτέθηκε, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της καθ’ ης της 27.1.2021, ανεκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της καθ’ ης και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο αποκλειστικώς από πρόσωπα, τα οποία υποδείχθηκαν από την εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄, και ανεκάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου.
Έτσι, στις 27.1.2021 η εν λόγω εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ υλοποίησε απολύτως το σχέδιό της αφού απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της καθ’ ής και τον πλήρη έλεγχο στον όμιλο ΄΄ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.΄΄.

Υπό τα δεδομένα αυτά η απόκτηση του ελέγχου των ομίλων ΄΄ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.΄΄ και ΄΄ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.΄΄, άλλως η απόκτηση του ελέγχου του ομίλου ΄΄ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.΄΄, έγινε από την εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ παρανόμως και αξιοποίνως, κατά παραβίαση των άρθρων 1 έως 7 του Καν 139/2004/ΕΚ και των άρθρων 1 έως 7 του Ν.

3959/2011.
Οι ανωτέρω παραβιάσεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι η εταιρία ΄΄Reggeborgh Invest BV΄΄ μετά την απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας ΄΄ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ΄΄ μετεβίβασε μέρος των μετοχών της στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, το μεν διότι η επίμαχη ΄΄συγκέντρωση΄΄ υλοποιήθηκε πριν από την μεταβίβαση αυτή, το δε διότι η μεταγενέστερη μεταβίβαση ποσοστού των μετοχών της στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ δεν θεραπεύει την προηγηθείσα παράνομη συγκέντρωση και έγινε προς αποφυγή των σχετικών κυρώσεων.  Reggeborgh

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βουλή – Προανακριτική : Κατάθεση Τόμπρα : Η CCC με τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ εισήχθη στο καθεστώς των ναυτιλιακών για να γλυτώνει φόρους

Μάτι: Νέος κατηγορούμενος για την φονική πυρκαγιά ο πρώην υποδιοικητής των εναέριων μέσων της…

 

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις