Ενίσχυση της υπερ-Εισαγγελίας µε προτεραιότητα στα mega σκάνδαλα

εισαγγελίας

«Το ζήτημα δεν είναι πόσο καλά δουλεύει μια διαδικασία. Το ζήτημα είναι πόσο καλά δουλεύουν όλες οι διαδικασίες μαζί». Αυτήν τη θεμελιώδη αρχή του management φαίνεται πως ενστερνίζεται ο επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, εισαγγελέας Εφετών Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος πριν καλά καλά συμπληρώσει πέντε μήνες στη θέση του έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στην υπερ-Εισαγγελία, προκειμένου να ανανεωθεί το προσωπικό και να εισαχθούν καλύτεροι μηχανισμοί συντονισμού και ελέγχου για εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και ειδικούς ανακριτικούς υπάλληλους.

Tου Ειδικού Συνεργάτη

Συνολικά 94 «Ράμπο» στη διάθεση του θεσμού προκειμένου να τρέξουν οι έρευνες
για τις υποθέσεις «λευκού κολάρου»

Και αυτές οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες προκειμένου να «ξεσκαλώσουν» υποθέσεις που επί σειρά ετών είχαν στοιβαχθεί στα γραφεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και των Εισαγγελέων ∆ιαφθοράς.

Και όπως φαίνεται αυτό δεν απαιτεί κόπο, αλλά βούληση και στόχευση. Ο κ. Μπαρδάκης είχε ήδη κάποια χρόνια θητείας στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος πριν αυτή ενοποιηθεί με την Εισαγγελία ∆ιαφθοράς και δημιουργηθεί η ενιαία εισαγγελική Αρχή για τη διαφθορά και την οικονομική εγκληματικότητα. Και με την εμπειρία του αυτή γνωρίζει τι πρέπει να αλλάξει τόσο σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού όσο και σε επίπεδο διαδικασιών και οργάνωσης, ώστε να πάρουν μπροστά υποθέσεις μεγάλων σκανδάλων και σοβαρών κακουργημάτων, που είχαν τελματώσει και όδευαν με μαθητική ακρίβεια στην παραγραφή.
Έτσι κρίθηκε πως το υφιστάμενο προσωπικό τόσο σε επίπεδο ανακριτικών υπαλλήλων όσο και σε επίπεδο δικαστικών υπαλλήλων -μέχρι και σήμερα έχει παραμείνει στην υπερ-Εισαγγελία η δομή με τους υπαλλήλους Πρωτοδικείου- θα πρέπει να αλλάξει, κάτι που επιτάσσει τόσο η ορθή διοίκηση όσο και η λογική, προκειμένου να μην αναπτύσσονται φαινόμενα διαφθοράς και να μη στήνονται «παραμάγαζα».

Προκήρυξη

Και «το ρόδι σπάει» με τις αλλαγές στα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, τα οποία επικουρούν τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και εκτελούν χρέη ανακριτικών υπαλλήλων.

Προ ημερών προκηρύχθηκαν ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 94 θέσεις για αποσπάσεις στη ∆ιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. Η κίνηση αυτή δείχνει πως τόσο ο κ. Μπαρδάκης όσο και οι εισαγγελείς Κυριακή Στεφανάτου, Παναγιώτης Καψιμάλης, Αθανασία Βλάχου, Νικόλαος Ποιμενίδης, Παναγιώτα Φάκου, ∆ημήτρης Πιέρρος, Ελένη Μαυροπούλου, Σταματίνα Περιμένη, Αντωνία Γεωργίου, Παναγιώτα Ιωαννίδου, Ελένη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κοντογιάννη, Κατερίνα Κολιοκώστα, Βελισσάριος Χολής, Μιχάλης Μιχαλόπουλος, Σοφία ∆ιπλοΐδου και Χαρίκλεια Χουβαρδά, που απαρτίζουν τη νέα δομή, θέλουν να συνεργαστούν με νέα πρόσωπα που ενδεχομένως να έχουν και αυξημένα προσόντα σε σχέση με τους παλαιούς ανακριτικούς υπαλλήλους.

Άλλωστε, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς είναι εκείνοι που έχουν την εποπτεία, την καθοδήγηση και τον συντονισμό των ενεργειών των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και η απόδοσή τους καθρεφτίζεται άμεσα και στο έργο των εισαγγελέων. Ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι υπηρετούν στελέχη που προέρχονται από όλο το ∆ημόσιο, αλλά κυρίως από το Σ∆ΟΕ, την ΑΑ∆Ε και την Οικονομική Αστυνομία. ∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε διαπιστωθεί πως κάποιοι ένστολοι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, που ήταν χειριστές συγκεκριμένων υποθέσεων, με δικαιολογία τις αλλαγές των Οικονομικών Εισαγγελέων, άφησαν στον «πάγο» σημαντικές φορολογικές και τραπεζικές υποθέσεις. Οι συμπεριφορές αυτές, όσο και οι συμπεριφορές συγκεκριμένων δικαστικών υπαλλήλων, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες.
∆εν είναι τυχαίο πως μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων -θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου- ειδική επιτροπή επιλογής θα καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά προσόντα τους, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά, καθώς και η σχετική εμπειρία τους, και αναλόγως θα μοριοδοτήσει τον κάθε υποψήφιο. Στόχος είναι να επιλεγούν πρόσωπα καθαρά και με όρεξη για δουλειά, που θα κάνουν τη διαφορά. Και σίγουρα οι νέοι ανακριτικοί υπάλληλοι θα έχουν πολλά να κάνουν, καθώς η νέα Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος έχει αρμοδιότητα για όλη τη χώρα σε θέματα διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας. Το βάρος των εισαγγελικών λειτουργών πέφτει ήδη σε εγκλήματα που στρέφονται κατά της εθνικής οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του ∆ημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στις αρμοδιότητές τους εμπίπτει και κάθε υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης, διοικητές και υποδιοικητές, και πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Να προσθέσουμε πως οι Οικονομικοί Εισαγγελείς έχουν την αρμοδιότητα να διερευνούν αυτεπάγγελτα φορολογικές υποθέσεις τις οποίες έχει κρίνει τελεσίδικα η φορολογική διοίκηση και δεν δεσμεύονται από κανένα απόρρητο, φορολογικό, τραπεζικό ή επικοινωνιών.

Υποθέσεις

Στις υποθέσεις που χειρίζονται οι νέοι Οικονομικοί Εισαγγελείς περιλαμβάνονται και πολλά γνωστά σκάνδαλα που ακόμη δεν έχουν οδηγηθεί στο ακροατήριο για λόγους περισσότερο πολιτικούς και λιγότερο σχετιζόμενους με τη ∆ικαιοσύνη. Στις γνωστές αυτές υποθέσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

– Η υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί επί ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένη εταιρεία security. Γι’ αυτήν την υπόθεση έχει εκδοθεί ήδη πόρισμα-καταπέλτης από την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας που είχε αποκαλύψει η «Μ».

– Η υπόθεση Novartis, τόσο στο σκέλος των ευθυνών ιατρών, όσο και στο σκέλος που αφορά στους Άδωνι Γεωργιάδη και ∆ημήτρη Αβραμόπουλο, οι οποίοι ακόμη βρίσκονται σε «ομηρεία».

– Η υπόθεση της τεράστιας φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος με την εμπλοκή γνωστών εισηγμένων επιχειρήσεων, που συντελέστηκε μέσω 58 εταιρειών-σφραγίδων, εκδοτριών εικονικών τιμολογίων και 23 φυσικών προσώπων «αχυρανθρώπων». Σύμφωνα με τον φάκελο της προανάκρισης, η υπόθεση αφορά ένα συνολικό ποσό 91 εκατ. ευρώ, που διακινήθηκε μέσω 50.751 αναλήψεων, κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015, καθώς και την έκδοση 850 πλαστών και εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας πλέον των 45 εκατ. ευρώ προς ημεδαπές εταιρείες.

– Η υπόθεση των παράνομων διαγραφών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς για τις οποίες εκκρεμεί να παραδοθεί στην Οικονομική Εισαγγελία πόρισμα της Grant Thorton, το οποίο ακόμη δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

– Η περίφημη υπόθεση για τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα Πειραιώς σε εταιρείες του εφοπλιστή Λογοθέτη και σε συνεργαζόμενα πρόσωπα και επιχειρηματίες. Για την υπόθεση αυτή ο κ. Μπαρδάκης έχει ήδη διατάξει προανάκριση στη βάση νέων αποκαλύψεων (δωροδοκία, απάτη, ξέπλυμα χρήματος), αλλά και στη βάση μηνύσεων που υπέβαλε η γαλλική κρατική εταιρεία EDF.

– Η υπόθεση Φουρθιώτη. Ο κ. Μπαρδάκης με αυτεπάγγελτη παρέμβασή του έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα ελεγχθεί αν ο Μένιος Φουρθιώτης έχει τελέσει αδικήματα όπως απάτη ή απόπειρα απάτης.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 56χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση 16χρονης – “Ζητάω συγγνώμη” (βίντεο)

Τα νέα στοιχεία που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Παπασταύρου

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις