Ελεγκτικό Συνέδριο: Ρεκόρ εσόδων το 2019

2019

«Δημοσιονομικό επίτευγμα» χαρακτηρίζουν σύμφωνα με πληροφορίες κύκλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση επί του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του κράτους και του ισολογισμού του περασμένου έτους (2019), την οποία απέστειλε ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, ανήλθαν στο ποσό των 55,11 δις ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 187,5 δις ευρώ. Οι πληρωμές ανήλθαν σε 49,63 δις ευρώ και υπολείπονται, του προϋπολογισμού, ο οποίος προέβλεπε έξοδα 50,75 δις ευρώ, κατά 1,12 δις ευρώ ή ποσοστό 2,2%, ενώ το καθαρό έλλειμμα ανήλθε σε 5,54 δις ευρώ και είναι αυξημένο κατά 26,33% σε σχέση με το έλλειμμα του έτους 2018 το οποίο ανερχόταν σε 4,39 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, από τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αξίζει να σημειωθεί :

Τα συνολικά έξοδα του κράτους ανήλθαν στο ποσό των 55.272.276.348,51 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρηματοοικονομικών συναλλαγών).

Τα έξοδα αυτά καλύφθηκαν κυρίως από φορολογικά έσοδα (46.540.385.830,43 ευρώ), από απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2.383.167.150,22 ευρώ) και από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (1.828.868.245,49 ευρώ).

Απαιτήθηκε χρηματοδότηση ύψους 125.786.577,24 ευρώ για να καλυφθεί το έλλειμμα από τα συνολικά έξοδα του κράτους.

Ακόμη, κατά την έκθεση:

-Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του έτους 2019 ανήρχοντο σε 53.022.000.000 ευρώ (έναντι 55.146.489.771,27 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),
– Τα φορολογικά έσοδα αναμένονταν να φθάσουν τα 46.423.000.000 ευρώ (έναντι 46.540.385.830,43 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν)
-Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένονταν να ανέλθουν σε 3.560.000.000 ευρώ (έναντι 2.383.167.150,22 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του κράτους προϋπολογίσθηκαν σε 1.945.000.000 ευρώ (έναντι 1.828.868.245,49 ευρώ που τελικώς ανήλθαν)
-Το έλλειμμα (από δραστηριότητες πλην χρηματοοικονομικών συναλλαγών) που αναμενόταν να προκύψει υπολογίσθηκε στα 3.774.343.000 ευρώ, αλλά τελικώς ανήλθε στο ποσό των 125.786.577,24 ευρώ.

Ως προς τη σύγκριση τώρα του απολογισμού έτους 2019 με τον απολογισμό του έτους 2018, πρέπει να παρατηρηθεί ότι και κατά το 2018 οι προβλέψεις φορολογικών εσόδων αποδείχθηκαν συνολικά ικανοποιητικές (πρόβλεψη 45.082.000.000 ευρώ και είσπραξη 44.544.879.293 ευρώ), όμως το έλλειμμα, αν και είχε προβλεφθεί να ανέλθει σε 872.870.000 ευρώ, ανήλθε τελικά σε 3.918.993.316,70 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, «από τον διενεργηθέντα έλεγχο επί της ορθότητας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 προέκυψαν ευρήματα που συμπίπτουν με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού προηγούμενων οικονομικών ετών και θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:

α) Απόκλιση του πράγματι εκκρεμούντος προς είσπραξη υπολοίπου εσόδων από αυτό που εμφανίζεται στον απολογισμό, ως εκ της μη καταγραφής των ανείσπρακτων απαιτήσεων που έχουν βεβαιωθεί από τα Τελωνεία της χώρας στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισμού.
β) Περιορισμένη συμμετοχή των λοιπών, εκτός της κεντρικής διοίκησης, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο «Κοινό Κεφάλαιο» στην Τράπεζα της Ελλάδος και πλημμελής συμμόρφωση προς την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους στον λογαριασμό «Ταμειακής Διαχείρισης» στην ίδια Τράπεζα.
γ) Ανάλωση των πιστώσεων του τακτικού αποθεματικού για τη χρηματοδότηση δαπανών που δεν φαίνεται να εμπίπτουν στους σκοπούς του».

Κατόπιν αυτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε:

«1) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και
2) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του ισολογισμού (κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης) του κράτους της 31ης.12.2019 και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, η ανεπαρκής εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τεκμηρίωση της απομείωσης στον ισολογισμό έναρξης της 1ης.1.2019 των απαιτήσεων της κατηγορίας των «προκαταβολών» κατά 7,77 δις ευρώ και του υπολοίπου της κατηγορίας των «άλλων υποχρεώσεων» κατά τα ποσά των 3,9 δις ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα και των 8,8 δις ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως εισπράξεις τακτοποιητέες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπ. Δικαιοσύνης: Υιοθέτησε το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

«Βόμβες» Μουζακίτη για την Οικονομική Εισαγγελία: «Καθυστέρησαν πολύ»

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις