Συστήνεται Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων

Σε τροχιά ψήφισης μπαίνει το νομοσχέδιο σύστασης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων που θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2022.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γνώμονα για την ίδρυση της σχολής αποτελεί πως “οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία κρατικών υπαλλήλων με ιδιαίτερη συνταγματική κατοχύρωση και έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ταχείας και αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης”.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, “προχωρά σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δικαιοδοτικό μας σύστημα θα διαθέτει επαρκή αριθμό καταρτισμένων και αποτελεσματικών δικαστικών υπαλλήλων”.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όπως αναφέρεται:

Α) Επιχειρείται η ταχύτερη στελέχωση των δικαστηρίων από δικαστικούς υπαλλήλους. Στην παρούσα φάση η αναλογία δικαστών/δικαστικών υπαλλήλων είναι 1/1, ενώ το επιθυμητό με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ) και τη διεθνή εμπειρία είναι 1/3.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αναλογία, θα πρέπει η διαδικασία πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων να είναι ευέλικτη (απαλλαγμένη από τις διαδικαστικές αγκυλώσεις του ΑΣΕΠ) και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε προκηρυσσόμενης θέσης δικαστικού υπαλλήλου, κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο φορέα, όπως η ΕΣΔι.

Β) Καθιερώνεται η εισαγωγική εκπαίδευση και διά βίου επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα χωρίς καμία απολύτως εκπαίδευση, η δε επιμόρφωσή τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη και δεν αφορά τα ειδικά καθήκοντα τους και την διαχείριση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων. Υπάρχει, συνεπώς, άμεση ανάγκη για ουσιαστική και εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά καθήκοντά τους. Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΣΔι θα παρέχει την αρχική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των μελλοντικών δικαστικών υπαλλήλων καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.

Οι ενστάσεις των δικαστικών υπαλλήλων: “Δεν είναι μαγική λύση” η Σχολή
Οι δικαστικοί υπάλληλοι πάντως αντιδρούν στην αναστολή προσλήψεων, που έχει προαναγγελθεί ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων. Και για το λόγο αυτό ζητά να ανασταλεί η ψήφισή του, να γίνει περαιτέρω επεξεργασία και άμεσα να προχωρήσει η κάλυψη των κενών θέσεων στα Δικαστήρια.

“Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δικαστικές υπηρεσίες, απαιτεί την πλήρη κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και σε πρώτη φάση, ΑΜΕΣΑ, την προκήρυξη διαγωνισμού για τις ελάχιστες, περίπου 600 (σε σχέση με το σύνολο των κενών) θέσεις, που έχουν ήδη εγκριθεί μέχρι και το έτος 2022”, τονίζει η ΟΔΥΕ.

“Η κυβέρνηση διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρουσιάζει ως “μαγική λύση” για τα χιλιάδες κενά στις δικαστικές υπηρεσίες την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου, που είναι έτοιμη να καταθέσει και το οποίο προβλέπει την ίδρυση της “Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων”, αναστέλλοντας, ταυτόχρονα, κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων, τις οποίες προσλήψεις τις μεταθέτει σε μέλλοντα χρόνο και πλήρως συνδεδεμένες με τη λειτουργία της Σχολής”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία.

Και προσθέτει: “Άποψή μας είναι ότι, το Σχέδιο Νόμου δεν αντιμετωπίζει, σε καμία περίπτωση, την άμεση ανάγκη για μαζικές προσλήψεις, ενώ εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει και νέα προβλήματα, αφού προβλέπει μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, με πολλαπλά στάδια αξιολόγησης και εξετάσεων, όχι μόνο γραπτών, αλλά και προφορικών και μάλιστα χωρίς καν την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Επίσης, δεν μπορεί να σχετίζεται η διαδικασία επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων με διαδικασίες πρόσληψης, όπως το ορίζει το Σχέδιο Νόμου, με υπόβαθρο τη λειτουργία της Σχολής”.

Συνάντηση με Τσιάρα για τις δικαστικές υπηρεσίες
Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρονται και στην οικονομική υποβάθμιση τους και τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εργασίας, που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για να εκδηλωθεί ενδιαφέρον διορισμού στα δικαστήρια, όπως περίτρανα απέδειξαν οι διαγωνισμοί του 2017, αλλά και δημόσια παραδέχθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και, όπως σημειώνεται, “οι παράγοντες αυτοί, δεν μπορούν να αλλάξουν, απλά και μόνο με τη δημιουργία της Σχολής”.

Για τους λόγους η ΟΔΥΕ ζητάει “το συντομότερο, νέα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να του εκθέσουμε τις απόψεις μας για όλα τα παραπάνω και για να δώσει, επιτέλους, σαφείς και άμεσες απαντήσεις για τα αιτήματά μας:

Α) Της κάλυψης όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες.

Β) Της άμεσης προκήρυξης διαγωνισμού, τουλάχιστον, για τις θέσεις που έχουν εγκριθεί ως και το έτος 2022.

Γ) Της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπηρετούντων και νεοδιοριζόμενων δικαστικών υπαλλήλων, αποσυνδεμένη απ’ τις διαδικασίες πρόσληψης”.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης στις καινοτομίες του νομοσχεδίου εντάσσονται:

Διοίκηση της ΕΣΔΙ

Η ΕΣΔι συνεχίζει να διοικείται από το Δ.Σ. του οποίου η σύνθεση τροποποιείται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι όταν αυτό αποφασίζει για ζητήματα που τους αφορούν. Κύριο εκτελεστικό όργανο της ΕΣΔι παραμένει ο Γενικός Διευθυντής που επικουρείται στα ζητήματα που αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Ο τελευταίος είναι ανώτατος δικαστικός λειτουργός και ορίζεται με τριετή θητεία πλήρους απασχόλησης.

Εισαγωγή στη Σχολή

Κάθε χρόνο θα προκηρύσσονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέσεις υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο έτος.

Επιτροπή Διαγωνισμού

Θα απαρτίζεται από ανώτατους και ανώτερους δικαστές, προϊσταμένους γραμματειών μεγάλων δικαστηρίων και μέλη ΔΕΠ.

Προσόντα Υποψηφίων

Τα προσόντα θα καθορίζονται ανάλογα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις: ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ.

Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει τρεις γραπτές εξετάσεις α) σε θέμα γενικής παιδείας, β) σε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και γ) σε θέμα δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού καθώς και μια προφορική δοκιμασία.

Αρχική εκπαίδευση

Η αρχική εκπαίδευση θα διαρκεί 6 μήνες και θα αποσκοπεί στην προετοιμασία μελλοντικών δικαστικών υπαλλήλων για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους το σύνολο των μελλοντικών αποδοχών τους.

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και διορισμός

Μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι κατατάσσονται με βάση τον συνδυασμό τριών βαθμών: τον βαθμό του εισαγωγικού διαγωνισμού, τον βαθμό της εκπαίδευσης και τον βαθμό της άσκησης. Η επιλογή του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας διορισμού θα γίνεται με βάση αυτή τη σειρά κατάταξης.

Επιμόρφωση

Η ΕΣΔΙ θα παρέχει συνεχιζόμενη κατάρτιση σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους τόσο στην έδρα της όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως, σε ειδικά και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τα ιδιαίτερα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και σε νέες ψηφιακές δεξιότητες. Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις μπορούν να οργανώνονται από την ΕΣΔΙ είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.

Διεθνής διάσταση της Σχολής

Η ΕΣΔΙ θα υποδέχεται δικαστικούς υπαλλήλους από χώρες τους εξωτερικού είτε για να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους και στους επιμορφούμενους δικαστικούς υπαλλήλους είτε για να καταρτιστούν αυτοί στην ΕΣΔΙ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κραυγή αγωνίας από δικαστικούς υπαλλήλους

Υπ. Δικαιοσύνης: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

 

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις