Κώστας Τσιάρας: Οι αλλαγές που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο

Μαργαρίτη

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν : α) τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

α)Το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο και άλλους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
-Η συνοχή των ρυθμίσεων μέσω της άρσης των αντιφάσεων που εμφανίζει το υφιστάμενο πλαίσιο σήμερα.
-Η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
-Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.
-Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, ώστε να παρέχεται σε αυτή υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευτέρης Κρέτσος: Σε δίκη για τον διαγωνισμό-παρωδία

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν δύο κατηγορούμενοι για τον θανατηφόρο βιασμό 44χρονης στη Βέροια

 

 


Οι βασικές μεταβολές που επέρχονται με τον Κώδικα είναι οι εξής:
-Δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή, να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.
-Αντικατάσταση του καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης. Εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας.
-Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.
β) Με το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 επιδιώκεται η βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του Ποινικού Δικαίου, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Αρχών. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καταλαμβάνουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, κακούργημα ή πλημμέλημα, δίχως να απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας που τελέστηκε, ούτε να υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα. Καταλαμβάνει επίσης πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα άλλα:

-Ορίζονται με σαφήνεια οι τρόποι στοιχειοθέτησης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την σχέση των προβλεπόμενων εγκληματικών συμπεριφορών με εκείνες του Γενικού και του Ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα.
– Επικαιροποιούνται τα εγκλήματα με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο Ποινικός Κώδικας και περιλαμβάνονται νέα αδικήματα.
– Επέρχονται αλλαγές στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις.
– Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου.
– Προσαρμόζεται η δυνατότητα του Προέδρου της Αρχής να διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση των αδικημάτων της νομιμοποίησης.

 

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις