Εκδήλωση του ΔΣΑ: «Συνταγματικές/Θεσμικές διαστάσεις της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου»

ΔΣΑ
Ï ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, êáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ êáé ðñþçí õðïõñãüò, ìéëÜ óå åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Íïìéêïý ÂÞìáôïò ôïõ ÄÓÁ ìå èÝìá " ÓõíôáãìáôéêÝò/ ÈåóìéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò Üñóçò ôïõ ôçëåöùíéêïý áðïññÞôïõ", óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ ÄÓÁ «Ìé÷Üëçò Æáöåéñüðïõëïò», ôçí ÔåôÜñôç 14 Óåðôåìâñßïõ 2022. Ïé êáèçãçôÝò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, Ìé÷Üëçò Óôáèüðïõëïò, Íéêüëáïò ÁëéâéæÜôïò êáé Ãåþñãéïò Êáñáâïêýñçò óõììåôÝ÷ïõí óå áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Íïìéêïý ÂÞìáôïò ôïõ ÄÓÁ ìå èÝìá " ÓõíôáãìáôéêÝò/ ÈåóìéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò Üñóçò ôïõ ôçëåöùíéêïý áðïññÞôïõ". ×áéñåôéóìü áðçýèõíå ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÓÁ ÄçìÞôñçò Âåñâåóüò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ διοργάνωσε εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 – 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος», με θέμα:

«Συνταγματικές/Θεσμικές διαστάσεις της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου»

Ομιλητές:
1. Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Υπουργός
2. Μιχαήλ Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Ακαδημαϊκός, πρ. Υπουργός
3. Νικόλαος Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Υπουργός
4. Γεώργιος Καραβοκύρης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

ΔΣΑ

Έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και άλλων προσώπων άσκησαν καθηγητές των Νομικών Σχολών κατά τη διάρκεια σημερινής εκδήλωσης του «Νομικού Βήματος» του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Αντισυνταγματική χαρακτήρισε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελος Βενιζέλος, τη νομοθετική ρύθμιση για τις παρακολουθήσεις, η οποία παρέχει στην εισαγγελέα που ασκεί καθήκοντα στην ΕΥΠ το δικαίωμα, με ανώνυμη αιτιολογία, να προχωράει στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι υπουργοί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν ασυλία και το ακαταδίωκτο και υπάγονται σε ειδικό συνταγματικό καθεστώς και σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν η ΑΔΑΕ παραβίασε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, χαρακτηρίζοντας εσφαλμένη την άποψη ότι η νομοθετική διάταξη, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του πρόεδρου της ΑΔΑΕ στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και να κοινοποιεί στον υπουργό Δικαιοσύνη, υπερκαλύπτεται από την ετήσια έκθεση της ΑΔΑΕ.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, επίτιμος καθηγητής Αστικού Δικαίου, Μιχαήλ Σταθόπουλος επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός ως επικεφαλής της ΕΥΠ έχει ο ίδιος αντικειμενικές ευθύνες και θα έπρεπε να παραιτηθεί αφού προηγουμένως είχε καλέσει τον κ. Ανδρουλάκη να του δώσει το φάκελο της παρακολούθησής του.

Επιπλέον, ο κ. Σταθόπουλος ότι όσοι επικαλέστηκαν το απόρρητο και δεν έδωσαν στοιχεία για την άρση του απορρήτου του κ. Ανδρουλάκη, παρανόμησαν και διέπραξαν αξιόποινες πράξεις και για το θέμα πρέπει να παρέμβει η Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαος Αλιβιζάτος, σημείωσε ότι υπάρχει μια ομολογημένη υποκλοπή και εάν αποκαλυφθεί ότι υπήρξαν πολλές παρακολουθήσεις δεν μπορεί να σταθεί η Κυβέρνηση και αποτελεί συνταγματική και νομική υποχρέωση η παραίτηση, καθώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του λαού.

Ο επίκουρος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και άμισθος νομικός σύμβουλος της Προέδρου της Δημοκρατίας Γεώργιος Καραβοκύρης, σημείωσε ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδικό συμβούλιο που θα αποφασίσει την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών υποκλοπών και πρότεινε να θεσμοθετηθεί το γαλλικό πρότυπο στο θέμα της άρσης του απορρήτου.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός επισήμανε πως «ο πολιτικός έλεγχος της Βουλής, μέσω τη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν μπορεί να απονευρώνεται με την επίκληση του απορρήτου από τους ελεγχόμενους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίκη Π. Φιλιππίδη: Όχι” σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Σπ. Μπιμπίλα με την σύζυγο του κατηγορούμενου είπε το δικαστήριο

“Πετούν” στο δρόμο 360 επιτυχόντες Ειρηνοδίκες μετά από ομηρία 8 χρόνων

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις