Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς: Το καθημαγμένο εργασιακό δίκαιο εν καιρώ πανδημίας

Η κρίση της πανδημίας και η, τρόπον τινά, εξάρτηση της ακώλυτης εκπλήρωσης των απορρεόντων υποχρεώσεων εκ της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, εκ της, εξαναγκαστικής υποβολής τους προς μία ιατρική πράξη, καίτοι τούτο αντίκειτο ενδεχομένως εις την ελεύθερη βούλησή τους, όπως ο επίμαχος εμβολιασμός προς προστασία της υπέρτερης δημόσιας υγείας, δια λόγους επιτακτικούς, ανεξαρτήτως της ενδημούσας προβληματικής, περί της ορθότητας της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και της πιθανότητας νόσησης των εμβολιασμένων, ανέδειξε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πλήττει εκ βάθρων μερίδα συμπολιτών μας, το οποίο ανάγεται εις τον νεοπαγή εργασιακό μεσαίωνα, συνεπεία του κατακερματισμού των εργασιακών σχέσεων.

Μία μερίδα πολιτών, η οποία ενέπιπτε, εις το άρθρο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021, (ΦΕΚ 130/τ.Α’/23-07-2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», ο οποίος επιβάλλει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δια ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, και δεν υπεβάλλοντο προς εμβολιασμό, υφίσταντο τρώση του πυρήνα του δικαιώματος της εργασίας των, μολονότι πρόκειται δια ένα ισόκυρο Συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα κατ’ άρθρο 22 του Συντάγματος ήτοι ετίθεντο αμελλητί εις αναστολή και δη άνευ αποδοχών, καταστρατηγώντας τοιουτοτρόπως την θεμελιώδη αρχής της αναλογικότητας, κατ’ άρθρο 25 παράγραφος 1, εδάφιο β, περί απόληψης ενός μέρους των αποδοχών, ως θεμελιώδες μέσο βιοπορισμού των.

Αυτή, η εν τοις πράγμασι πρωτόγνωρη δια τον νομικό μας πολιτισμό, επιβολή, άνευ καταδίκης, μίας ιδιαζόντως επαχθούς ποινής προς τους σκεπτικιστές, να συναινέσουν προς μία ιατρική πράξη, ήτοι η αποστέρηση του στοιχειώδους βιοπορισμού τους, προς σκοπό τον στυγνό ψυχικό εκβιασμό να καμφθούν εν τέλει οι αντιστάσεις τους, ελλείψει πόρων και να συρθούν εσχάτως, εκόντες άκοντες, εις τον εξαναγκαστικό εμβολιασμό, ενόψει της επιστροφής εις την εργασία τους, αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα τα Δημοκρατικά ειωθότα.

Οι επιγενόμενες συνέπειες, είναι η καταχρηστική συμπεριφορά πολλών εργοδοτών, οι οποίοι προέβησαν αυθαιρέτως προ, της ισχύος του επίμαχου Νόμου, εις κατά συρροή απολύσεις με το πρόσχημα της δημόσιας υγείας, καίπερ, πρόκειται δια επιχειρήσεις οι οποίες αντικειμενικά και κατά το αδιάστικτο γράμμα του Νόμου, δεν εμπίπτουν οι απασχολούμενοί τους, εις κατηγορίες εργαζομένων που ορίζει ρητά ο ως άνω Νόμος.

Περαιτέρω, η προστασία της δημόσιας υγείας ως συλλογικό δικαίωμα αποτελεί αντικείμενο του καθήκοντος προστασίας του Κράτους κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. Β’ Συντάγματος. Αποδέκτης του καθήκοντος αυτού είναι όλα τα όγρανα του κράτους και πρωτίστως ο κοινός νομοθέτης. Ειδικότερα ο νομοθέτης έχει από το Σύνταγμα την υποχρέωση να προβεί σε ρυθμίσεις και συγκεκριμένα να μεριμνήσει για την προστασία της υγείας των πολιτών και να λάβει τα ειδικά μέτρα για ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού που χρειάζονται αυξημένη προστασία.

Επομένως ο εργοδότης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον νομοθέτη και να επιβάλλει μονομερώς στους εργαζόμενους το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, επικαλούμενος την προστασία της δημόσιας υγείας, από την στιγμή, μάλιστα, που ο ίδιος ο νομοθέτης –μέχρι σήμερα- δεν έχει θεσπίσει το μέτρο αυτό (Τόμος 77/2021 Δ.Ε.Ν Τεύχος 1773, σελ 563), ως εκ τούτου ένας τέτοιος περιορισμός εις το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού του εργαζομένου όπως ο ανωτέρω, αναφερθείς, ήτοι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, δίχως να έχει θεσπιστεί από το κράτος δια Νόμου, δεν δικαιολογεί επουδενί και κατ’ ουδένα τρόπο την απόλυσή του εργαζομένου, αλλά ούτε και συγχωρείται από την επιχειρηματική ελευθερία του εργοδότη κατά άρθρο 5 παράγραφος 1 εν συδνασμώ προς το άρθρο 106 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Ως εκ τούτου βάσει των ανωτέρω η καταγγελία καθίσταται άκρως καταχρηστική διότι υπαγορεύτηκε από ταπεινά ελατήρια εκ μέρους του εργοδότη και αποβλέπει εις την ικανοποίηση του αισθήματος εκδίκησης προς το πρόσωπό του εργαζομένου, δια λόγους άσχετους με την εκτέλεση της εργασίας, (ΑΠ 895/2012 ΤΝΠ/ΔΣΑ, ΑΠ 561/2011ΤΝΠ/ΔΣΑ, ΑΠ 1601/2011 ΤΝΠ/ΔΣΑ, ΑΠ 141/2010 ΤΝΠ/ΔΣΑ.

Έτι περαιτέρω και επί μάλλον και μάλλον εις την ανάγκη θεσπίσεως ηπιότερων μέτρων ως αναγκαίο όρο για την συνταγματικότητα του εμβολιασμού αναφέρεται και ο Σ. Βλαχόπουλος ο.α « Θα ήταν λ.χ αντισυνταγματική η απόλυση κάποιου εργαζόμενου λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί (όπου δεν θα συναναστρέφεται το κοινό), αλλά η απόλυση και η συνακόλουθη στέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειάς του, θα αποτελούσε μία κύρωση που δεν συμβαδίζει με στις αξίες της εννόμου τάξεώς μας»

Ως εκ τούτου, δυνάμει των ως άνω συνάγεται η γέννηση μίας νεοπαγούς πραγματικότητας κατάλυσης των εργασιακών σχέσεων και η διολίσθησή μας προς έναν νέο εργασιακό μεσαίωνα, ο οποίος ανέδειξε η ενεστώσα υγειονομική Κρίση, δια τον οποίο οι «Θεσμοί» στουθοκαμηλίζουν εκκωφαντικά, αποδεικνύοντας δια πολλοστή έτερη φορά την αναλγησία και τα απονεκρωμένα κοινωνικά αντανακλαστικά της, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί δύο κατηγορίες εργαζομένων αφενός οι καταχρηστικώς απολυμένοι και οι ευρισκόμενοι εις μετέωρο καθεστώς αναστολής άνευ αποδοχών, μ ό,τι τούτο συνεπάγεται δια την επιβίωσή τους.

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Διαβάστε ακόμη 

Χαράλαμπου β Κατσιβαρδά: Ποινικοποίηση του Φρονήματος και Αστυνομία της Σκέψεως

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς: Αινιγματική κοχλίωση της Εργασίας με την Υγεία

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις