Πάτρα – Δίκη Πισπιρίγκου: Ο ΕΟΜ και η κατάθεση Ηλιάδη

Ηλιάδη
Ï ãéáôñüò åíôáôéêïëüãïò ÁíäñÝáò ÇëéÜäçò, ìéëÜåé óôçí åêäÞëùóç ôïõ ÙíÜóåéïõ Êáñäéï÷åéñïõñãéêïý ÊÝíôñïõ ìå ôïí Åèíéêü Ïñãáíéóìü Ìåôáìïó÷åýóåùí (ÅÏÌ) óôá ðëáßóéá ôïõ Åõñùðáúêïý ðñïãñÜììáôïò Eudonorgan, ç ïðïßá áðïôåëåß èåóìü ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, êáé Ý÷åé ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Éäñýìáôïò ÙíÜóç êáé ôïõ ÙíÜóåéïõ Êáñäéï÷åéñïõñãéêïý ÊÝíôñïõ, óôï ÙÊÊ, ÄåõôÝñá 15 Áðñéëßïõ 2019. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Οι επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων -και όχι μόνο- αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην κατάθεση του διακεκριμένου εντατικολόγου και «σωτήρα» της Τζωρτζίνας, Ανδρέα Ηλιάδη, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Από τον Πέτρο Κουσουλό

Αθηνών, όπου εκδικάζεται η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας αλλά και η ανθρωποκτονία του 9χρονου κοριτσιού από τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Η παρουσία τους κατά τη διάρκεια εξέτασης του γιατρού από τον Αλέξη Κούγια αναμένεται να έχει συμβολικό χαρακτήρα, τη στιγμή που τα ραντάρ του υπουργείου Υγείας, όπως δήλωσε και ο Θάνος Πλεύρης, είναι στραμμένα σε αυτή την υπόθεση, καθώς μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας αναμένεται να ζητηθούν τα πρακτικά της δίκης με σκοπό να δουν εάν οι «άθλιες» τοποθετήσεις του τέταρτου κατά σειρά συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης διασαλεύουν την ιερή αξία των μεταμοσχεύσεων.

 

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί στην στήλη ΕΔΩΛΙΟ

 

 

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις