Ηλίας Σιδέρης: Επάγγελμα “λομπίστας”

Με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση “δραστηριοτήτων επιρροής” θεσπίστηκαν κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής σε θεσµικούς φορείς της Πολιτείας. Το λόμπινγκ είναι πλέον νόμος του κράτους μας και οι λομπίστες, μπορούν να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να αρχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων, αλλά ο νέος νόμος έρχεται να διορθώσει μια κατάσταση που στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο είναι πραγματικότητα. Πλέον, ο εκπρόσωπος συμφερόντων αναλαμβάνει την άµεση επικοινωνία µε θεσµικούς φορείς του πελάτη του. Η επικοινωνία έχει σκοπό να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, και ιδίως, ως προς στο περιεχόµενο νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου και η οποία διεξάγεται µε αµοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης των συµφερόντων του πελάτη. Όσο και εάν είναι ξένο από την κουλτούρα μας, ο τρόπος αυτός είναι προς την διασφάλιση της διαφάνειας.
Ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν πλήτονται δικαιώματα των πολιτών, όπως το δικαίωμα ακρόασης, η νομική εκπροσώπηση, δικαιώµατα πληροφόρησης, προσφυγής σε κάθε διαδικασία, συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων κα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και λειτουργεί συμπληρωματικά. Που μπορούν να απευθύνονται οι λομπίστες; Στους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι ορίζονται: αυτοί που ασκούν νοµοθετική ή εκτελεστική λειτουργία, τα µέλη ή οι υπάλληλοι αυτών.
Η εκπροσώπηση της “ομάδας των συμφερόντων” επιτέλους θα γίνεται με διαφάνεια και κανόνες. Ο νόμος ορίζει, ότι οι εκπρόσωποι συµφερόντων οφείλουν κατά την άσκηση δραστηριότητας επιρροής να ενεργούν µε ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Ειδικότερα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι συµφερόντων, με την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαφάνειας. Θα πρέπει να ενημερώνουν για την ταυτότητα του πελάτη τους, καθώς επίσης και να ενηµερώνουν για τον σκοπό της δραστηριότητας επιρροής. Έχουν μικρότερες ή μεγαλύτες υποχρεώσεις, όπως να µην αποσπούν πληροφορίες µε αθέµιτο ή παράνοµο τρόπο, να µη διαστρεβλώνουν και να µη χειραγωγούν διαθέσιµες πληροφορίες, να µη χρησιµοποιούν και να µη δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν από θεσµικούς φορείς για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς σκοπούς, να µην προσφέρουν στους θεσµικούς φορείς οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, συµπεριλαµβανοµένων των δώρων, της φιλοξενίας, της χορηγίας, της δωρεάς ή άλλων διευκολύνσεων κ.α.
Οι εκπρόσωποι συµφερόντων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτές δεν είναι εµπιστευτικές, να συµµετέχουν ως οµιλητές σε ακροάσεις επιτροπών, οι οποίες συνεδριάζουν δηµόσια, να υποβάλουν προτάσεις σε σχέδια νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου και να αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων µε θεσµικούς φορείς και να συµµετέχουν σε αυτές.
Οι λομπίστες υποχρεούνται να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο, να δηλώνουν τις δραστηριότητες τους, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία παραβούν κάποια διάταξη απειλούνται με υψηλά πρόστιμα. Μια δραστηριότητα που στις ΗΠΑ και στις Βρυξέλλες ανθεί, έρχεται και στην Ελλάδα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να γυρίσουμε σελίδα στην πολιτική ζωή στη χώρα μας, που έχει ταλαιπωρηθεί από τη διαφθορά, τον μπαξίσι, την αθέμιτη συναλλαγή.

Ηλίας Σιδέρης

Διαβάστε ακόμη 

Τζώρτζια Κοντράρου: Κοινωνικό και περιβαλλοντικό έγκλημα η παραχώρηση των ακτών σε…

Π. Παυλόπουλος: Ο δικαστής ως υπερασπιστής της κανονιστικής ισχύος του Κανόνα…

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις