Γιοφύρι της Άρτας µε κόστος εκατοµµυρίων τα δικαστήρια Πειραιά

ΚΕΡΑΝΗΣ
 ·Ù‹ÎÁ¯Á Ò·„Ï·ÙÔÔÈÔ˝Ì ÂÒ„·Ê¸ÏÂÌÔÈ ÙÁÚ Í·ÌÔ‚ÈÔÏÁ˜·Ìfl·Ú "  ÂÒ‹ÌÁÚ "ÛÙÔÌ –ÂÈÒ·È‹ Ï ˛Ϸ ÙÁÌ Í·Ù·‚ÔÎfi ‰Â‰ÔıÎÂıÏ›Ì˘Ì ÙÒÈ˛Ì ÏÁÌ˛Ì , –·Ò·ÛÍÂıfi 9 ”ÂÙÂÏ‚ÒflÔı 2005.

Ο κύβος ερρίφθη (;) για τη στέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά με «τσουχτερό» τίμημα που ανέρχεται σε 81.500.000 ευρώ. Πρόκειται για το καπνεργοστάσιο ΚΕΡΑΝΗΣ στα Καμίνια, το οποίο φαίνεται να ταυτίζεται απόλυτα με τις προδιαγραφές δημόσιου διαγωνισμού που έθεσε με απόφασή του το ΤΑΧ∆ΙΚ, μεσούσης της καραντίνας, για να βρεθεί νέο κτίριο.

Tης Τζώρτζιας Κοντράρου
Η αξία του παλιού εργοστασίου της ΚΕΡΑΝΗΣ εκτιμήθηκε από το ΤΕΕ 25.000.000 και θα μπορεί να πουληθεί στο Δημόσιο 81.500.000 ευρώ

Το κτίριο ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων (G4 BZPW, Real Estate Development) που αγοράστηκε σε πλειστηριασμό του ΕΦΚΑ έναντι 5.000.000 ευρώ. Η αξία του εκτιμήθηκε από το ΤΕΕ 25.000.000 και θα μπορεί να πουληθεί στο ∆ημόσιο 81.500.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση του γενικού διευθυντή της ΚΤΥΠ, αφού διαμορφωθούν οι εσωτερικοί του χώροι για να καλυφθούν οι ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι προχωρεί το σχέδιο μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών, κυρίως εκείνων που στεγάζονται σήμερα σε κτίρια ιδιωτών, στη Ράλλειο Σχολή, η οποία παραχωρούνταν δωρεάν από τον ∆ήμο Πειραιά στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το ΤΑΧ∆ΙΚ αποφάσισε «τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά κτιρίου στον Πειραιά, περαιωμένου ή ημιτελούς, προς κάλυψη όλων των στεγαστικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά».

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε με την απόφασή του το ΤΑΧ∆ΙΚ, η έκταση θα πρέπει να φτάνει περίπου τα 30.000 τ.μ. και το τίμημα θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία ∆ικαστικού Μεγάρου.
Ήδη εγκρίθηκε και κονδύλι 18.600 ευρώ για την ανάθεση της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και των λοιπών δικαιολογητικών του διαγωνισμού και ανατέθηκε στη δικηγορική εταιρεία «Μαχάς και Συνεργάτες». Όσο για τη χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργού ∆ικαιοσύνης η αγορά θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μεταστέγαση

Από το ίδιο το περιεχόμενο της απόφασης του ΤΑΧ∆ΙΚ φαίνεται να φωτογραφίζεται η πρόκριση του κτιρίου του καπνεργοστασίου ΚΕΡΑΝΗΣ, καθώς:

-Η έκτασή του είναι 29.900 τ.μ. και στον διαγωνισμό θα προβλέπεται κτίριο «περίπου 30.000 τ.μ. μεικτών υπέργειων κύριων χώρων, πλέον των βοηθητικών χώρων». Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου ∆ικαιοσύνης επισημαίνει σε έκθεσή της ότι η συνολική απαιτούμενη έκταση για τη στέγαση όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά υπολογίζεται στα 29.368 τ.μ.

-Βρίσκεται στην περιοχή Καμίνια, στην είσοδο της πόλης, που ανήκει στην «ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», όπως προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης των βασικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

-Είναι κατασκευασμένο για βιομηχανική χρήση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΤΑΧ∆ΙΚ, το κτίριο που θα επιλεγεί «θα είναι κατασκευασμένο για χρήση γραφείων ή βιομηχανική χρήση ή αποθηκευτική και θα μετατραπεί σε ∆ικαστικό Μέγαρο με το κλειδί στο χέρι».

Το «γιοφύρι της Άρτας» θυμίζει η ανεύρεση λύσης για τη μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι αίτημα του νομικού κόσμου της πόλης εδώ και τέσσερις δεκαετίες, καθώς το βασικό κτίριο της οδού Σκουζέ, που στεγάζει το Πρωτοδικείο και το Εφετείο, έχει κριθεί ακατάλληλο από την αρχή της εγκατάστασης των δικαστηρίων, το 1987, λόγω ύπαρξης αμιάντου και απουσίας εξόδων κινδύνου.

Το ΤΕΕ σε πρόχειρη έκθεσή του έχει μελετήσει τρεις περιπτώσεις για τη λύση του κτιριολογικού προβλήματος των δικαστηρίων του Πειραιά.

Η Ράλλειος Σχολή ήταν από εκείνες τις προτάσεις που συγκέντρωναν θετική κρίση για τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, με εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακά μέσα, ακόμη και για τους κατοίκους των νησιών που ανήκουν στην Περιφέρεια Πειραιώς, και μόλις τέσσερα τετράγωνα από το κτίριο της Σκουζέ, το οποίο εφόσον θα βρισκόταν στέγη για τις δικαστικές υπηρεσίες θα μπορούσε να επισκευασθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί καθώς ανήκει στο ∆ημόσιο. Ο ∆ήμος Πειραιά, επίσης, στον οποίο ανήκει η Ράλλειος Σχολή, παραχωρούσε δωρεάν το κτίριο στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης για 49 χρόνια.

Το κτίριο του ΚΕΡΑΝΗ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΤΕΕ, δεν έχει καλή συγκοινωνιακή κάλυψη από ΜΜΜ (μόνο λεωφορεία και ΙΧ έχουν πρόσβαση) λόγω της θέσης του, ενώ η πρόβλεψη για μετρό τοποθετείται χρονικά μετά από μία δεκαετία. Επίσης διατυπώνονται ερωτήματα εάν μπορούν οι χώροι να διαμορφωθούν σε δικαστικές αίθουσες, καθώς απαιτείται τέσσερα μέτρα ύψος για κάθε αίθουσα.

Το ίδιο το ΤΕΕ επισημαίνει ότι το 2013 υπήρχε πρόταση μεταστέγασης στις αποθήκες ΚΕΡΑΝΗΣ στην οδό Θηβών και τελικά το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση των δικαστηρίων.

Οι όροι

Οι όροι τους οποίους προτίθεται να θέσει στον διαγωνισμό το υπουργείο ∆ικαιοσύνης αποκλείουν και τη λύση της μεταστέγασης των δικαστηρίων στα παλιά Τελωνεία. Ακίνητο που ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και είναι διατεθειμένο να παραχωρηθεί στον ∆ήμο Πειραιά. Το κτίριο έχει αξιολογηθεί ως εμβληματικό και καλό για την απαιτούμενη χρήση. Ωστόσο, η έκταση του υφισταμένου κτιρίου είναι 9.500 τ.μ. και η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση είναι 13.000 τ.μ. Σύνολο 22.500 τ.μ. Σύμφωνα με το ΤΕΕ, ως οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Αλλά θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος κατασκευής υπόγειων χώρων (δεδομένου ότι βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σ∆ΙΤ κοστολόγησε την ανέγερση κτιρίου 25.000 τ.μ. στο Τελωνείο και υπολόγισε ότι θα έφτανε στο ύψος των 50.000.000 ευρώ, αλλά υπολόγισε και το κόστος διαχείρισης από ιδιώτες (βλέπε Σ∆ΙΤ) σε βάθος 35ετίας σε 250.000.000 ευρώ. Έτσι προέταξε έναν απαγορευτικό «λόγο» επιλογής του συγκεκριμένου χώρου.

Και ενώ ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά είχε συμφωνήσει με τη λύση της Ραλλείου Σχολής και πάλεψε επί έξι χρόνια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, η κυβέρνηση της Ν∆, με την παρέμβαση υψηλόβαθμων στελεχών της, άλλαξε τα σχέδια προτάσσοντας την ανάγκη στέγασης όλων των δικαστικών υπηρεσιών σε ένα κτίριο, γεγονός που δεν μπορούσε να καλυφθεί από το συγκεκριμένο. Γιατί θα έπρεπε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το κτίριο της οδού Σκουζέ.

Η λύση της Ραλλείου Σχολής ήταν και απαίτηση πολιτών και φορέων της πόλης, γιατί θα αξιοποιούνταν ένα κτιριακό κουφάρι που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά, παρά την παλαιότερη απόφαση συναίνεσης στο κτίριο της Ραλλείου, έκρινε θετική την πρόταση για προκήρυξη νέου διαγωνισμού εξεύρεσης κτιρίου για όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, αλλά έθεσε ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Ζήτησε να περιληφθεί στον μειοδοτικό διαγωνισμό και η αγορά οικοπέδου εντός των ορίων του δήμου, ενώ επισήμανε ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Ενστάσεις, ωστόσο, και σοβαρές, εξέφρασαν σύμβουλοι του ∆ΣΠ προεξάρχοντος του μέλους του ∆Σ Ιωάννη Καρδαρά, ο οποίος είναι και μέλος του ∆Σ του ΤΑΧ∆ΙΚ. Σύμφωνα με την άποψή τους, η απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού είναι αιφνίδια. Τάσσονται υπέρ της προτίμησης δημοσίων κτιρίων και δηλώνουν πως δεν θα μετάσχουν σε μια αδιαφανή και λανθασμένη διαδικασία.

Πάντως ένα είναι βέβαιο: Πως η ιστορία της μεταστέγασης των δικαστηρίων του Πειραιά δεν θα τελειώσει εδώ.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προφυλακιστέος ο Γεωργιανός που συνδέεται με την άγρια δολοφονία στα Γλυκά Νερά

Μίνα Αρναούτη: «Λόγω της αναπηρίας μου δεν έχω να πληρώσω» την αποζημίωση στην οικογένεια Παντελίδη

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις