Δικηγόροι: Ζητούν μετακίνηση με επίδειξη δελτίου επαγγελματικής ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου

δικηγόρων

Επείγον αίτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, για την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου με την οποία θα αποσαφηνίζεται ότι για την πιστοποίηση της ιδιότητας των δικηγόρων προβλέπεται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 29 παρ. 1 ΚωδΔικ) η επίδειξη του δελτίου επαγγελματικής ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου και συνεπώς παρέλκει η απαιτούμενη κατά το άρθρο 3 παρ. 3 περ. γ της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 534), εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους σκοπούς μετακίνησης κατά τη διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων.

Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η σχετική ερμηνευτική Εγκύκλιος μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 15.2.2021, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας ρύθμισης, το δικηγορικό σώμα επιφυλάσσεται, προς αποκατάσταση της νομιμότητας, να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης κατά της νέας ρύθμισης, η οποία αντίκεται στον Κώδικα Δικηγόρων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο: 

Προς:
1. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα
2. Τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Κύριο Νίκο Χαρδαλιά

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περ. γ της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 534), που ισχύει από Δευτέρα 15.2.2021. προβλέπεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση τους, πέραν της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω του ΔΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ή της πάγιας βεβαίωσης κίνησης (τύπου Α), που λαμβάνουν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας forma.gov.gr, θα πρέπει να επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 29 παρ. 1 και 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ως ισχύει, προβλέπεται: «1. Κάθε δικηγορικός σύλλογος, μία φορά το χρόνο, εφοδιάζει τον δικηγόρο που είναι μέλος του, με ειδική ταυτότητα, που φέρει και τη φωτογραφία του, καθώς και την υπογραφή και τη σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Στην ταυτότητα, αναγράφονται το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο του δικηγόρου και ο αριθμός μητρώου του. 2…….3. Όλες οι δικαστικές και άλλες αρχές οφείλουν να δέχονται και να διευκολύνουν κάθε δικηγόρο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, με την επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του άνω Κώδικα «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό»

Από τις άνω ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων προκύπτει αναμφίβολα ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που νομοθετικά τους έχει ανατεθεί, πιστοποιούν την ιδιότητα του δικηγόρου με την έκδοση του προβλεπόμενου δελτίου ταυτότητος στα μέλη τους. Κατά συνέπεια, η επαγγελματική ιδιότητα των δικηγόρων αποδεικνύεται πλήρως από το δελτίο ταυτότητας, που χορηγεί ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να το αποδέχονται, η επίμαχη ρύθμιση του άρθρου 3, παρ. 3, περ. γ της προαναφερόμενης ΚΥΑ είναι αντίθετη με τις ειδικότερες αυτής διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, η οποία θα διευκρινίζει ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση της ΚΥΑ δεν τυγχάνει εφαρμογής στους Δικηγόρους, κατά το μέρος που επιδεικνύουν την επαγγελματική τους ταυτότητα προς απόδειξη της δικηγορικής τους ιδιότητος.

 

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις