Μπλόκο στις αυθαίρετες χρεώσεις του ρεύματος από τα δικαστήρια

δανειολήπτρια

Η δικαιοσύνη προστάτης των πολιτών απέναντι στις αυθαιρεσίες εταιρειών παροχής ρεύματος.

Φραγμό στην αυθαίρετη επιβάρυνση της ρήτρας αναπροσαρμογής από τις εταιρείες παροχής ρεύματος, βάζει το Ειρηνοδικείο, ακόμη κι εάν στο συμβόλαιο γίνεται λόγος για αναπροσαρμογή των χρεώσεων για σπουδαίους λόγους, όπως είναι η εκτόξευση της χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας.

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Πρώτη δικαστική απόφαση που δικαιώνει ξενοδοχειακή επιχείρηση

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε δικαστική απόφαση υπέρ ξενοδοχειακής επιχείρησης με σύμβαση σταθερής τιμής χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που του επιβλήθηκαν μονομερώς εκ μέρους του παρόχου χρεώσεις λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής.

 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος δεν είχε συμβατικό δικαίωμα, καθόσον είχε αποκλειστεί η δυνατότητά να αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις προμήθειας σε περίπτωση μεταβολής του κόστους παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου αντισυμβατικά τροποποίησε μονομερώς τη σύμβαση από σταθερή σε κυμαινόμενη χρέωση, χρεώνοντας τους λογαριασμούς με χρηματικά ποσά με την αιτιολογία της αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να μην βαρύνεται με την εξόφληση αυτών των ποσών.

Επισήμανε μάλιστα, ότι ο πάροχος δεν είχε δικαίωμα να αναπροσαρμόζει μονομερώς τις χρεώσεις προμήθειας, ούτε με βάση τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ούτε βάσει άλλου ενδεχομένως μηχανισμού με μόνο δικαίωμα για την αναπροσαρμογή της τιμής χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η νόμιμη οδός, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη.

 

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του παρόχου, ότι είχε δικαίωμα, βάσει συγκεκριμένου όρου της σύμβασης να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης λόγω σπουδαίου λόγου, κατόπιν της αλλαγής των όρων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εκτόξευσης της χονδρεμπορικής τιμής προμήθειας από τον Απρίλιο του έτους 2021 έως τον Δεκέμβριο του έτους 2021.

Αιτιολογώντας την κρίση του έκρινε πρωτίστως ότι:

  • α. ο όρος αυτός δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, εφόσον καταλύει τον ειδικότερο συμφωνηθέντα όρο περί αποκλεισμού της αναπροσαρμογής σε περίπτωση μεταβολής του κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όρο
  • β. ο όρος είναι άκυρος ως καταχρηστικός, διότι αναθέτει τον προσδιορισμό της παροχής του καταναλωτή και την τροποποίηση αυτής στην εξουσιαστική βούληση του προμηθευτή, και μάλιστα με έννοιες αόριστες για τον μέσο καταναλωτή που δεν αρκούν για τη θεμελίωση του σπουδαίου λόγου και
  • γ. ο όρος δεν παραθέτει συγκεκριμένα ποιοι συμβατικοί όροι δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς από τον προμηθευτή ή κατόπιν αίτησης του πελάτη, την διαδικασία τροποποίησης και τις ελάχιστες προθεσμίες ειδοποίησης.

 

Με αυτές τις σκέψεις το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ξενοδοχειακής επιχείρησης και απαγόρευσε στον πάροχο να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

 

Η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση κα Αριάδνη Νούκα δήλωσε « είναι η πρώτη απόφαση που προσεγγίζει την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, κρίνοντας, ότι οι χρεώσεις λόγω αναπροσαρμογής πάσχουν νομιμότητας σε συμβάσεις σταθερής χρέωσης. Το Δικαστήριο, αιτιολόγησε με αρτιότατη νομική θεμελίωση την μη νομιμότητα της επιβολής της ρήτρας και όλως εμπεριστατωμένα έκρινε ως αβάσιμους νομικά τους ισχυρισμούς του παρόχου και κάποιους και ως παρελκυστικούς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η Δικαιοσύνη ταχύτατα στην υπόθεση «ρήτρα αναπροσαρμογής» θωράκισε αποτελεσματικά το κράτος δικαίου ».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη είχε συνάψει τον Απρίλιο του 2021 σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτη πάροχο στην οποία είχε ρητά συμφωνηθεί σταθερή τιμολόγηση.

Αιφνιδίως τον Οκτώβριο 2021 ο πάροχος επικοινώνησε με τον επιχειρηματία και ζήτησε να τροποποιηθεί το συμφωνηθέν πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ν΄ αντικατασταθεί η σταθερή χρέωση κατανάλωσης με κυμαινόμενο μοντέλο τιμολόγησης , την οποία η επιχείρηση αρνήθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2021 στον λογαριασμό χρονικής περιόδου από 01-12-2021 έως 31-12-2021 χρεώθηκε χρηματικό ποσό 4.197,73€ μονομερούς από τον πάροχο με την ένδειξη «ρήτρα αναπροσαρμογής»

Παρά τις αντιδράσεις της επιχείρησης , προφορικές και έγγραφες, ο πάροχος αντί να προβεί στην αποχρέωση του ως άνω χρηματικού ποσού 4.197,73€, στον λογαριασμό που ακολούθησε για την χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-01-2022 εκ νέου εφάρμοσε ρήτρα αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα να υπολογίσει και να χρεώσει χρηματικό ποσό 3.902,78€.

Η επιχείρηση υπέβαλε τεκμηριωμένες έγγραφες αντιρρήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον πάροχο, με αποτέλεσμα ν’ αναγκαστεί να απευθυνθεί σε νέο πάροχο καταβάλλοντας μόνο το ποσό του λογαριασμού χωρίς όμως να αποπληρώσει τις χρεώσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής .

Εν τω μεταξύ έλαβε νέο λογαριασμό για χρονική περίοδο 9 ημερών , δηλαδή για τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την αλλαγή παρόχου, με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής 539,74 €

Για την μετάβαση στον νέο πάροχο η επιχείρηση έπρεπε, είτε ν΄αποπληρώσει ολοσχερώς τις χρεώσεις αυτές, είτε να τις διακανονίσει.

Κατόπιν τούτου διακανονίστηκε μεν το ποσό των χρεώσεων της αναπροσαρμογής, ωστόσο η επιχείρηση αμφισβητώντας την νομιμότητα του ποσού της αναπροσαρμογής αλλά και λόγω ότι επρόκειτο για αιφνιδιαστική δαπάνη δεν δύναντο οικονομικά ν΄ανταποκριθεί στον διακανονισμό.

Άσκησε αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησε επιπλέον την έκδοση προσωρινής διαταγής, ώστε να μην επιτραπεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης , διότι τούτο θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία της, η οποία εκδικάστηκε τον Απρίλιο 2022 και ήταν η πρώτη προσωρινή διαταγή που αφορούσε την ρήτρα αναπροσαρμογής και έγινε δεκτή από τον δικαστή που διέταξε τον πάροχο ν’ απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια και εντολή για απενεργοποίηση της παροχής και διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου .

Την 5η Μαίου 2022 εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα επί των οποίων και εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις